Healing

Jeg har jobbet med energier sålenge jeg kan huske. Jeg har alltid hatt en visshet om at jeg kunne hjelpe andre på ulike vis, og gjennom oppveksten "så" jeg også ting andre ikke så. Som barn og ungdom var det lærerikt - men også utfordrende.
I voksen alder deltok jeg på et REIKI-kurs og dette ble starten på min vei ut av "healer-skapet". Endelig fikk jeg lært meg hvordan jeg kunne hjelpe på en sunn måte - uten å ta over andres utfordringer og problemer. Siden da har jeg videreutviklet meg gjennom flere ulike kurs, praktisert lærdommen etter beste evne og til sist funnet min måte å jobbe på.

Jeg synes det er viktig å prøve å avmystifisere mange av mytene rundt alternativ behandling. Selv om noen av oss er født med det man har valgt å kalle "spesielle evner" betyr ikke dette at det kun er spesielt utvalgte som kan jobbe med healing. Energiene ligger der tilgjengelig for oss alle og kan brukes - i større eller mindre grad.

Formålet med healing trenger nødvendigvis ikke å være helbredelse, men like ofte bedring av livskvalitet eller selvutvikling. 


En behandling varer i gjennomsnitt 60 minutter og koster kr. 850,-
Jeg tilbyr også kombinasjonstimer (75 min.) med healing og tarot. Dette koster kr. 1050,-
Finn gjerne timen din her: Online booking