Access Bars

På hodet vårt fins det 32 punkter som er knyttet til "energibjelker" som går gjennom og rundt hodet. Disse er koblet til ulike aspekter ved livet; kropp, seksualitet, kommunikasjon, penger, aldring og kreativitet. Energibjelkene kan sammenlignes med filer i en database hvor alle elektromagnetiske komponenter knyttet til de tanker, ideer, holdninger, konklusjoner og trossystemer vi har samlet gjennom livet, ligger lagret.

Jeg utfører en behandlingsteknikk som går ut på å berøre de ulike punktene slik at den lagrede energien løses opp og du kan slippe taket i det èn gang for alle. Behandlingen beskrives ofte som "å rense harddisken". Påvirkningene er mange gjennom et helt liv, hvor mange begrensninger og sannheter har du lagret som ikke er dine egne?

Timen varer i 60 minutter og koster kr. 850, -
Online booking via min Facebook-side: www.facebook.com/BeltaneTrondheim